вівторок, 19 листопада 2013 р.

Україна - Франція


А ви?


ЗАСТОСУВАННЯ ГЛОБУСА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Глобус — традиційний для географії засіб навчання, якому понад п'ятсот років; в епоху інформаційних технологій і комп'ютеризації зали­шається незамінним засобом формування геопросторової компетентності учнів. Проте, як показує досвід сучасної школи, він часто виконує декора­тивну роль у кабінетах географії, пасивно «спосте­рігаючи» вивчення Землі з найвищих його полиць. Поступившись зручній у користуванні, але не ціл­ком придатній для загальногеографічного пізнан­ня площинній моделі Землі — карті, глобус, навіть за рідкого використання, як це не парадоксально, міцно закарбовує в учнів спотворене уявлення про геопростір, якого не можуть позбутись навіть сту­денти географічних факультетів.
Відсутність у навчальній програмі тем, спе­ціально присвячених глобусу як об'ємній моделі Землі, застосування цієї моделі лише в одному вигляді — нахиленому до площини стола під кутом 66°33', спричинило стабільну прогалину в уявлен­нях сучасних школярів у системі просторових коор­динат «Я на Землі».
Не можна порахувати, який відсоток випускни­ків, що мають середню географічну освіту, можуть здійснити на глобусі подорож від полюса до полюса, «не падаючи» з південного, повертати його, як слід, навколо своєї осі (спробуй згадай — «за» чи «проти» годинникової стрілки?), пояснити, чому глобус як модель Землі має правильну кулясту форму, тоді як насправді Земля — геоїд, використати глобус як джерело знань про свою країну та ін.
Спробуємо з'ясувати, як за допомогою глобу­са в рамках діючої програми з шкільної географії можна формувати в учнів систему просторових уявлень, які є ключовими у їхній географічній ком­петентності.

Немає коментарів:

Дописати коментар